Badania termowizyjne


Wykonywanie pomiarów termowizyjnych to działania prewencyjne w przypadku maszyn przemysłowych. Jest to proces diagnostyczny pozwalający uniknąć wielu awarii i związanych z nimi kosztów. W szczególności forma ta polecana jest do diagnostyki maszyn wyposażonych w silniki lub łożyska.
Badania termowizyjne maszyn pozwalają na obserwację zmienności cieplnych, które mogą być pierwszym sygnałem anomalii pracy maszyny.
Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może znacząco wpływać na eksploatację urządzeń. Chcąc unikać skutków zmian cieplnych warto zdecydować się na analizę termowizyjną. Do pomiarów używa się bezdotykowych urządzeń, które wykonują pomiar temperatury bez ingerencji w konstrukcję maszyny. Pomiarów tych dokonuje się podczas standardowej pracy. Diagnostyka polega na obserwacji i ocenie rozkładu temperatur na widocznych elementach urządzenia. Jeżeli istnieje taka możliwość warto porównywać ze sobą co najmniej dwa urządzenia o identycznej specyfikacji, pracujące w identycznych warunkach. W momencie dokonywania porównań i ocenie znaczących różnic, łatwo odnaleźć potencjalne źródło wystąpienia awarii.
Celem zapobiegania szybszej eksploatacji urządzeń powinno się przeprowadzać cykliczne przeglądy. Porównanie i ocena wcześniejszych wyników może dać dokładny obraz zużycia części maszyny.
Badania termowizyjne maszyn są niezbędne w tych gałęziach przemysłu, gdzie temperatura pracy maszyny wpływa na prawidłowość procesu technologicznego. Pozwala to zapewnić wysoką jakość wytwarzanych dóbr.
Podstawowym zadaniem wykonywania tego typu diagnostyki, jest pozyskanie wiedzy o stanie pracy maszyny oraz identyfikowanie potencjalnych uszkodzeń lub ich źródeł.
Dzięki bezdotykowej formie, która nie zakłóca standardowej pracy, ocenie wizualnych rozkładów temperatur metoda ta niewątpliwie podnosi skuteczność diagnostyczną. Dostarcza informacji jakich nie można pozyskać żadną inną dostępną metodą diagnostyczną.
To działanie prewencyjno – diagnostyczne, które pozwala zoptymalizować procesy i obniżyć koszty serwisowo – eksploatacyjne w przedsiębiorstwie.

Szczegóły znajdziesz na: term-os.pl